Generalforsamling 2023

Den 18. marts kl. 10.00 afholdes der generalforsamling i Klarup Fitness.

Dagsorden den 18. marts 2023 kl. 10.00 i salen Klarup Fitness, Nørremarksvej 59

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden v/formand Joen Vilfing
 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber v/Kristian Johnsen
 4. Behandling af forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er følgende:
  • Joen Vilfing modtager genvalg
  • Keld Poulsen modtager ikke genvalg
  • Susanne Byrresen modtager genvalg
 6. Valg af revisor
 7. Evt.
  Venlig hilsen
  Bestyrelsen